Algemene Voorwaarden

Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1 Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

1.2 B-Fit Leiden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

1.3 B-Fit Leiden is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

 

Lidmaatschap, betaling en opzeggen

2.1 De deelnemer schrijft zich in bij B-Fit Leiden middels een inschrijfformulier en verklaart daarin akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

2.2 De deelnemer die zich inschrijft voor looptrainingen koopt een 10-rittenkaart en ontvangt hiervoor een factuur per e-mail, die binnen 30 dagen betaald dient te worden. Deze kaart is 4 maanden geldig en wordt automatisch verlengd bij niet tijdige opzegging.

2.3 De deelnemer die zich inschrijft voor personal training betaalt per training. Bij afname van een 10- of 20-rittenkaart wordt een factuur per e-mail gestuurd, die voor aanvang van de trainingen betaald dient te worden.

2.4 Een 10- of 20-rittenkaart van B-Fit Leiden is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.5 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de trainingen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.

2.6 Bij niet tijdige betaling is B-Fit Leiden gerechtigd de de deelnemer de toegang tot de training te weigeren.

2.7 Voor alle inschrijvingen geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient per e-mail aan B-Fit Leiden te worden doorgegeven.

 

Feestdagen, vakantiedagen en annulering lessen

3.1 Op feestdagen vinden er geen trainingen plaats. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd tijdens de trainingen en via  e-mail en de website. Trainingen die komen te vervallen vanwege feestdagen kunnen worden ingehaald.

3.2 Niet doorgaan van trainingen wegens vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd tijdens de trainingen en via e-mail en de website. Trainingen die komen te vervallen vanwege vakantie kunnen worden ingehaald.

3.3 Indien deelnemer langer dan 4 weken op vakantie gaat, kan het lidmaatschap in overleg met B-Fit Leiden voor bepaalde tijd worden opgeschort.

3.4 Wanneer er onverwachts een training komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval trainer) dan kan deelnemer de les inhalen.

 

Ziekte of blessure

4.1 Bij langdurige ziekte of blessure kan in overleg met B-Fit Leiden het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort.

 

Wijzigingen trainingstijden, tarieven

5.1 B-Fit Leiden behoudt zich het recht voor om haar tarieven aan te passen. Aanpassingen van de tarieven zal tijdig worden gecommuniceerd tijdens de trainingen en via e-mail en website.

5.2 B-Fit Leiden behoudt zich het recht voor trainingstijden te wijzigen.